info@buecher-doppler.ch
056 222 53 47
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt
0,00 CHF
  • Start
  • 978-8-5773-6987-4

978-8-5773-6987-4

Angebote / Angebote:

¿ Uvolnite Stastie a kreativitu svojho dietata s naSou knihou o autách pre batolatá! ¿NaSe stavebné vozidlo je ideálne pre vaSe malé dieta! Získajte teraz tento dokonalý darcek! Preco? ¿ Pretoze táto omalovánka pomáha váSmu dietatu rozvíjat jeho kreativitu a zlepSovat jeho fyzické, kognitívne a emocionálne schopnosti. ¿ Vyfarbovanie naSej knihy je atraktívne po fyzickej aj psychickej stránke. Vyzaduje si zvýSenú úroven sústredenia a z týchto hladísk sa pri jednej úlohe udrziava relaxácia a pozornost. ¿Na druhej strane táto cinnost rozvíja mentálnu kapacitu dietata, cím mu pomáha ucit sa rýchlejSie a efektívnejSie. VaSe dieta bude vyjadrovat svoje emócie prostredníctvom tvarov a farieb, a tak im lepSie porozumie. Okrem toho je skvelým spôsobom, ako sa zbavit stresu a byt Stastný! ¿NaSa omalovánka vozidiel obsahuje: Kniha obsahuje obrázky vhodné pre vekové kategórie 2, 3, 4 a 5 rokov, resp. obrázky s nákladnými autami, autami, bagrom, vlakom, lietadlom, stavbou, lodou, bicyklom, raketou, teplovzduSným balónom. ¿ Vhodné pre fixky, gélové perá, farbicky, jemné linajky a vodové farby. Velký formát 8, 5" x 11". ¿ Profesionálna kvalita návrhov.¿Predstavujú nádherný darcek pre vaSich blízkych! ¿ NaSa Kniha vozidiel pre batolatá je casto najdarovanejSím predmetom.
Fremdlagertitel. Lieferzeit unbestimmt

Preis

28,90 CHF